Medarbetare

 
barney.jpg

Barney Fyman, - advokat

Advokat Barney Fyman har över 25 års erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik från några av Sveriges och USA:s största advokatbyråer. Han innehar både svensk och amerikansk juristexamen, har skrivit boken Introduction to American Commercial Law (Norstedts Juridik 2008) samt är adjunkt vid Högskolan i Borås där han undervisar i bland annat affärsjuridik. 

Barney Fyman arbetar med bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt och entreprenadjuridik men även köprättsliga och arbetsrättsliga frågor. Därutöver har han uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde vid brottmål och arbetar med ärenden som rör migrationsrätt. 

jenny.jpg

Jenny Eliasson, - biträdande jurist

Jenny Eliasson har erlagd juristexamen vid Göteborgs universitet och arbetar med familjerättsliga frågor som rör samboförhållanden, äktenskap och arv.  Jenny arbetar vidare med ärenden inom entreprenad- och fastighetsjuridik men arbetar även med köp- och avtalsrättsliga frågor. Därutöver upptar hon uppdrag som målsägandebiträde.

johannes.jpg

Johannes Dunberg, - biträdande jurist

Johannes Dunberg har erlagd juristexamen vid Göteborgs universitet med inriktning mot affärsjuridik, avtals- och fastighetsrätt, Han har hand om fastighetsjuridiska ärenden så som fel i fastighet, entreprenadtvister men även ärenden inom plan- och bygglovsområdet.  Johannes arbetar även inom det migrationsrättsliga området och har hand om asylärenden, ansökan om arbetstillstånd och medborgarskap.