Medarbetare

 
Barney jpeg big.jpg

Barney Fyman, advokat

Advokat Barney Fyman har över 25 års erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik från några av Sveriges och USA:s största advokatbyråer. Han innehar både svensk och amerikansk juristexamen, har skrivit boken Introduction to American Commercial Law (Norstedts Juridik 2008) samt är adjunkt vid Högskolan i Borås där han undervisar i bland annat affärsjuridik. 

Barney Fyman arbetar med bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt och entreprenadjuridik men även köprättsliga och arbetsrättsliga frågor. Därutöver har han uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde vid brottmål. Han biträder klienter även vid ansökningar om visum till såväl Sverige som USA.

Tel +46 (0)70 229 98 09

barney.fyman@primalaw.se

Jenny jpeg big.jpg

Jenny Eliasson, advokat

Jenny Eliasson har erlagt juristexamen vid Göteborgs universitet och arbetar med familjerättsliga frågor som rör samboförhållanden, äktenskap och arv.  Jenny arbetar vidare med ärenden inom entreprenad- och fastighetsjuridik men arbetar även med köp- och avtalsrättsliga frågor. Därutöver upptar hon uppdrag som målsägandebiträde.

Tel +46 (0)70 732 74 97

jenny.eliasson@primalaw.se

sofie jpeg big.jpg

Sophie Edholm, biträdande jurist

Sophie Edholm har erlagt juristexamen vid Örebro universitet 2017 och har arbetat som biträdande jurist sedan maj 2017. Sophie Edholm arbetar med migrationsrätt och målsägandebiträde samt tvistemål.

Tel +46 (0)76 623 33 03

sophie.edholm@primalaw.se

image004.jpg

Julia Axelsson, praktikant. 

Jag läser 6:e terminen på juristprogrammet vid Göteborgs Universitet.

 
IMGL1563.jpg

Natalie van den Broek

Jag läser 6:e terminen på juristprogrammet vid Göteborgs Universitet.