Medarbetare

 
Barney 500x749 png.png

Barney Fyman, advokat

Advokat Barney Fyman har över 25 års erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik från några av Sveriges och USA:s största advokatbyråer. Han innehar både svensk och amerikansk juristexamen, har skrivit boken Introduction to American Commercial Law (Norstedts Juridik 2008) samt är adjunkt vid Högskolan i Borås där han undervisar i bland annat affärsjuridik. 

Barney Fyman arbetar med bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt och entreprenadjuridik men även köprättsliga och arbetsrättsliga frågor. Därutöver har han uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde vid brottmål. Han biträder klienter även vid ansökningar om visum till såväl Sverige som USA.

Tel +46 (0)70 229 98 09

barney.fyman@primalaw.se

sophie png.png

Sophie Edholm, biträdande jurist

Sophie Edholm har erlagt juristexamen vid Örebro universitet 2017 och har arbetat som biträdande jurist sedan maj 2017. Sophie Edholm arbetar med migrationsrätt och målsägandebiträde samt tvistemål.

Tel +46 (0)76 623 33 03

sophie.edholm@primalaw.se

image004 (1).jpg

Julia Axelsson, praktikant. 

Jag läser 7:e terminen på juristprogrammet vid Göteborgs Universitet.

 
 
IMGL1563 (1).jpg

Natalie van den Broek

Jag läser 7:e terminen på juristprogrammet vid Göteborgs Universitet.

 
IMGL7352 500x749.png

Julia Trevena

Jag har erlagt juristexamen vid Örebro universitet 2017 och har därefter genomfört notarietjänstgöring vid förvaltningsrätt/migrationsdomstol. Jag arbetar med migrationsrätt och målsägandebiträde samt tvistemål.