imageL92OKUAP.jpg

Försäljningsvillkor Örlid 1:222

Fastigheten säljs genom lagen om samäganderätt, beslutat av Borås tingsrätt. Fastigheten kommer att utbjudas till försäljning på offentlig auktion. Auktionen hålls i fastighetens bostadshus den 16 april 2018 kl 17.00. Visning från kl 16.00. Auktionen genomförs av advokat Barney Fyman, utsedd av tingsrätten som god man. Efter klubbslaget ska handpenning omgående erläggs genom insättning på klientmedelskonto SEB 5102 10 369 19. Handpenningen är bestämd till ett fast belopp om 270.000 kr. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

Det lägsta pris som kan godtas enligt tingsrättens beslut är 2.725.000 kr.

1.     Inget villkor om lån. Köparen är medveten om att köpet inte kan återgå även om köparen inte har sin finansiering klar på tillträdesdagen. Uteblvien betalning kan medföra att säljaren kan häva köpet och kräva skadestånd. Skadeståndet tas i första hand ur handpenningen.

2.     Köparen upplyses om att bygglov eller medgivande saknas för entréaltan och mur mot gatan.

3.     Köparen förbinder sig att avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister avseende fastigheten (friskrivningsklausul).

4.     Köparen upplyses om sin rätt och skyldighet att undersöka fastigheten.

5.     Kostnaden för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

6.     Fastigheten tillträdes den 31 maj 2018 eller enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllt.

7.     Äganderätten till fastigheten övergår till köplagen först då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

 

Tillbaka till föregående sida: Klicka här