VILKA VI ÄR

Barney Fyman, advokat


E-post: barney.fyman@primalaw.se           Tel: +46 (0)70-229 98 09

Jenny Eliasson, biträdande jurist


E-post: jenny.eliasson@primalaw.se             Tel: +46 (0)70-732 74 97

Advokat Barney Fyman har över 25 års erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik från några av Sveriges och USA:s största advokatbyråer. Han innehar både svensk och amerikansk juristexamen, har skrivit boken Introduction to American Commercial Law (Norstedts Juridik 2008) samt är adjunkt vid Högskolan i Borås där han undervisar i bland annat affärsjuridik. 

Barney Fyman arbetar med bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt och entreprenadjuridik men även köprättsliga och arbetsrättsliga frågor. Därutöver har han uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde vid brottmål och arbetar med ärenden som rör migrationsrätt. 

Jenny Eliasson har erlagd juristexamen vid Göteborgs universitet och arbetar med familjerättsliga frågor som rör samboförhållanden, äktenskap och arv. Hon har även hand om Byråns vårdnadsmål. Jenny arbetar vidare med ärenden inom entreprenad- och fastighetsjuridik men arbetar även med köp- och avtalsrättsliga frågor. Därutöver upptar hon uppdrag som målsägandebiträde.

Johannes Dunberg, biträdande jurist


E-post: johannes.dunberg@primalaw.se    Tel: +46 (0)73 - 752 05 61