VIDEOS - Youtube, Advokatbyrå Prima AB

Besök även vårt Youtubekonto, klicka här: Advokatbyrå Prima AB


Godtrosförvärv

Den här videon handlar om godtrosförvärv och belyser vad du ska tänka på vid köp av exempelvis en båt. Upprättades 2015-09-04.

Fullmakter

Den här videon belyser vad det finns för olika fullmakter i svensk rätt. Upprättades 2015-09-11.

Majoritetskrav på bolagsstämman

Den här videon tar upp en del av de aktiebolagsregler som finns om majoritetskrav på bolagsstämman. Upprättades 2015-10-31,

Styrelsens medansvar för bolagets skulder del 1

Den här vidoen handlar om styrelsens medansvar för bolagets skulder och belyser vad du i egenskap av styrelseledamot i ett bolag bör tänka på.