SEMINARIER

Vi anordnar kostnadsfria seminarier med jämna mellanrum som behandlar olika frågor som rör våra rättsområden.


2016-11-17

2016-09-22 

2016-05-19

2016-04-07

2016-02-25

2015-11-19

2015-10-08

Kapitalskydd i aktiebolag

Dolt fel: Kontraktsbrott vid fastighetsköp

Likvidationsplikt och medansvar enligt 25 kap aktiebolagslagen

Arvsrätt: kan den efterlevande maken/makan skydda sig mot bröstarvingars arvslott/laglott?

Konsumententreprenader - guldgruva eller minfält?

Servitut - Jordabalkens underskattade juvel

Leasing eller avbetalning?


För att få inbjudningar till seminarier, vänligen skicka en e-post till seminarium@primalaw.se.