BLOGG

På vår blogg belyser vi olika frågeställningar inom våra rättsområden.


Primalaw.blogspot.se - Prima Affärsjuridik belyser nyheter inom affärsjuridik, med fokus på rättspraxis berörande bolags- och avtalsrätt.  

Fastlex.blogspot.se - Fastlex innehåller juridiska nyheter inom fastighetsmäklar- och fastighetsrätt samt närliggande rättsområden. Bloggen vänder sig till studerande, fastighetsmäklare och övriga som är verksamma inom eller berörs av fastighetsmarknaden.